PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Đối với mỗi đơn đặt hàng, khách hàng sẽ thực hiện việc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trực tiếp cho nhân viên giao nhận ngay ở thời điểm nhận hàng tại địa chỉ do khách hàng yêu cầu (COD).