CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty thu thập thông tin của khách hàng trong khoản thời gian dựa theo luật pháp quy định. Khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, khách hàng ở trạng thái ẩn danh và công ty không thể biết khách hàng là ai nếu không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của khách hàng khi khách tiến hành đặt hàng trên website.

Công ty thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng cho quá trình mua hàng, cho những thông báo sau này và để cung cấp dịch vụ. Công ty không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Công ty sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của khách hàng bạn. Nếu khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của công ty thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Công ty có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho khách hàng (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

Chi tiết đơn đặt hàng của khách hàng được công ty lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên công ty không công khai trực tiếp. Tuy nhiên, khách hàng có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Khách hàng cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba.

2. Đối tác thứ ba và Liên kết

Công ty có thể chuyển thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm. Công ty có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật. Ví dụ: công ty sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Công ty có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Công ty có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của khách hàng nếu chúng tôi bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, công ty không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước, trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật của công ty.

Lưu ý: Công ty không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà công ty chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

3. Bảo mật

Công ty có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên web, công ty thu thập chi tiết cá nhân của khách hàng  trên máy chủ an toàn. Công ty duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của khách hàng. Các thủ tục an toàn của công ty nghĩa là công ty có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho khách hàng.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, công ty sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

4. Quyền lợi khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu công ty sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.