1. Ngay sau khi nhận đơn hàng, trong vòng tối đa mười hai (12) giờ công ty sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo cho khách hàng biết tình trạng hàng hóa và thời gian nhận hàng qua mail hoặc điện thoại. Trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi xác nhận đơn đặt hàng của khách, công ty có trách nhiệm cung cấp sản phẩm theo đúng đơn đặt hàng.

2. Theo thông tin yêu cầu giao hàng, công ty sẽ thống nhất việc giao nhận sản phẩm/ hàng hóa theo đúng quy trình. Khi giao nhận sản phẩm/ hàng hóa, khách hàng tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa sản phẩm/ hàng hóa giao nhận và thông tin trong đơn đặt hàng. Khách hàng có quyền từ chối nhận những sản phẩm/ hàng hóa không có trong danh mục đơn đặt hàng hoặc sản phẩm/ hàng hóa lỗi, không đúng tiêu chuẩn chất lượng, quy cách như đã thỏa thuận trong đơn đặt hàng.

3. Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký mua sản phẩm/ hàng hóa của công ty, nhưng sau đó lại đơn phương hủy bỏ giao dịch thì khách hàng phải thông báo ngay cho công ty biết. Nếu khách hàng đã nhận sản phẩm/ hàng hóa thì việc hoàn trả phải tuân thủ theo quy định về đổi trả hàng.